Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Chào mừng

Bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không
Đại học Bách Khoa Tp. HCM

Xem giới thiệu

Tin tức

Tất cả các tin tức hoạt động, tuyển sinh, nghiên cứu, hợp tác…

Two PhD Student Positions on Viscoelastic Flow Analyses

Institute: Rheology and Materials Processing Lab., School of Mechanical and Aerospace Engineering, Gyeongsang National University, KOREALocation: Jinju, KOREAContact:…

hkbk May 13, 2021

AKSELOS INTERNSHIP ANNOUNCEMENT

Applicationduedate: May 7, 2021Internshipstartdate: May 10, 2021Internship Duration: 3 monthsLocation: Ho Chi Minh CityNumberofslots: 2 AboutusAkselos S.A. is an…

hkbk May 5, 2021

The scholarship from Prof. HeeChang LIM, Pusan National University for both Msc and PhD students who possess the background of fluid dynamics and wind energy

Prof. HeeChang LIM is looking for both Msc and PhD students who possess the background of fluid dynamics. It would be beneficial to have the great passion to work…

hkbk April 16, 2021

Internship to build the Test-benches

I would like to inform you about the internship to build the test-benches for our lab. The internship topic: Topic “Design and produce the CVT test-bench” Topic…

hkbk April 1, 2021

THÔNG TIN HỌC BỔNG THẠC SĨ – NGHIÊN CỨU SINH – 26/2/2021

Giáo sư Ho Yon Hwang khoa Hàng Không trường đại học Sejong (Department of Aerospace Engineering, Sejong University, South Korea)  tuyển sinh viên…

hkbk March 1, 2021

Giới thiệu

Bộ môn
Kỹ thuật Hàng không

Với lịch sử hơn 20 năm hoạt động, bộ môn Kỹ thuật Hàng Không đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên trở thành những nhân lực quan trọng góp phần phát triển ngành hàng không nước nhà.

Thông tin

Tuyển sinh

Đại học

Chương trình Thạc sĩ