Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

THÔNG TIN HỌC BỔNG THẠC SĨ – NGHIÊN CỨU SINH – 26/2/2021


hkbk - March 1, 2021 - 0 comments

Giáo sư Ho Yon Hwang khoa Hàng Không trường đại học Sejong (Department of Aerospace Engineering, Sejong University, South Korea)  tuyển sinh viên PhD/Master làm việc trong dự án UAM (Urban Air Mobility) hoặc eVTOL (Electric Vertial Takeoff and Landing). 

GS hỗ trợ tiền học bổng khá cao với mức lương là 1,200,000 KRW/tháng và có thể linh động để phù hợp nhu cầu sinh viên. Mặc dù GS có thể nhận sinh viên Master, nhưng ưu tiên sinh viên PhD có thể viết báo đăng trên các tạp chí SCI. Theo lời cựu sinh viên hàng không giới thiệu về học bổng, đây là học bổng tốt cả về mức hỗ trợ và đề tài nghiên cứu. 

 Đính kèm theo mail hai bài báo của lab giáo sư Hwang có liên quan đến đề tài nghiên cứu.  Các bạn quan tâm, vui lòng gởi CV đến địa chỉ email của GS Hwang: hyhwang@sejong.edu.

Xem 2 bài báo liên quan đề tài nghiên cứu

https://drive.google.com/drive/folders/1YqtYiNYThYtYwLOWWELEfnECD9T6EjHT?usp=sharing

Related posts

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *