Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Hội nghị nghiên cứu SV PFIEV 2019

Hội nghị nghiên cứu khoa học SV PFIEV là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm trao đổi học thuật và kết quả nghiên cứu…

hkbk April 17, 2019