Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

February 2023

Thông Báo Tuyển Dụng Công Ty Hydro

Thông Báo Tuyển Dụng Công Ty Hydro

Admin February 23, 2023

Thông báo tuyển sinh viên nghiên cứu khoa học Công ty CRSC

Thông báo tuyển sinh viên nghiên cứu khoa học Công ty CRSC chúng tôi là công ty có thế mạnh trong lĩnh vực xử lý ảnh trên quy mô lớn,…

Admin February 4, 2023

The 19th International Conference on Intelligent Unmanned Systems (ICIUS 2023)

The International Conference on Intelligent Unmanned Systems (ICIUS) is a series of annual international conferences in which the International Society ion Intelligent…

Admin February 4, 2023