Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Hội nghị & chuyên đề


Category

The 19th International Conference on Intelligent Unmanned Systems (ICIUS 2023)

The International Conference on Intelligent Unmanned Systems (ICIUS) is a series of annual international conferences in which the International Society ion Intelligent…

Admin February 4, 2023

Thông Tin Hội Đồng LVTN HK212

Bộ Môn Kỹ Thuật Hàng Không Công Bố Thông Tin Hội Đồng Luận Văn Tốt Nghiệp HK212   Hội đồng 1: chuyên ngành Kỹ thuật Hàng…

Admin June 1, 2022

Hội nghị nghiên cứu SV PFIEV 2019

Hội nghị nghiên cứu khoa học SV PFIEV là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm trao đổi học thuật và kết quả nghiên cứu…

BTV April 17, 2019