Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Uncategorized


Category

Thông tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH HLS VIỆT NAM | Kỹ sư Mô phỏng Robot

Công ty TNHH HLS Việt Nam hiện đang có nhu cầu tuyển 5 Kỹ sư Mô phỏng Robot (Robot Simulation Engineer) với các yêu cầu sau: 1.…

Admin January 22, 2024

Thông tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH HLS VIỆT NAM | Kỹ sư Mô phỏng Cơ khí

Công ty TNHH HLS Việt Nam hiện đang có nhu cầu tuyển gấp 5 Kỹ sư Mô phỏng Cơ khí (Mechanical Simulation Engineer) với các yêu…

Admin September 9, 2023
Bacherlor Program in Aerospace Engineering

Bacherlor Program in Aerospace Engineering

OVERVIEW Bacherlor Program in Aerospace Engineering  focuses on training graduates with a broad-based background knowledge, quality and solid skills to help…

Admin July 14, 2023
Chương Trình Đào Tạo

Chương Trình Đào Tạo

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNHNgành Kỹ Thuật Hàng Không (KTHK) dành cho các sinh viên có đam mê về máy bayvà các phương tiện bay. Chương trình…

Admin July 10, 2023