Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Đại học

Chuyên trang này dành cho SV đang theo học ngành Kỹ thuật Hàng Không. SV có thể dùng menu để tìm thông tin về chương trình đào tạo, đồ án môn học, học bổng, cơ hội đi du học ở nước ngoài cũng như các thông tin liên quan khác.

Kiến thức và kỹ năng đào tạo

Giới thiệu Kiến thức đào tạo Khí động lực học Tương tác giữa lưu chất (chất rắn, lỏng) với vật rắn, là nền tảng để thiết kế các thiết bị bay, phương tiện giao thông khác, thiết kế đường ống và hệ thống tản nhiệt. Cơ học bay Các lực tác dụng lên máy bay,...

Read more ...

Chuẩn đầu ra chương trình ĐH Kỹ thuật Hàng Không

Tên chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật Hàng không Trình độ đào tạo:   Đại học (Kỹ sư) Ngành đào tạo: Kỹ thuật Hàng không (Aerospace Engineering) Mã ngành: 52 52 01 08 Khoa: Kỹ thuật Giao thông 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  1.1. Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật...

Read more ...

Văn bản – biểu mẫu

Thông tin chưa được cập nhật.

Read more ...

Chương trình đào tạo ĐH Chính Quy – CDIO

Do sự phát triển nhanh chóng và sự đa dạng cực độ của các lĩnh vực liên quan đến hàng không, chương trình kỹ thuật hàng không nhấn mạnh kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của nghề nghiệp để cung cấp một nền tảng đa ngành có ý nghĩa cho toàn bộ sự...

Read more ...

Chương trình đào tạo KS CLC Việt Pháp

Sinh viên được tuyển chọn vào chương trình KSCLC Việt Pháp sẽ trải qua kỳ thi phân ngành vào cuối năm thứ hai, và chọn ngành hàng không trong nguyện vọng của mình. Trong 2 năm đầu chưa phân ngành, SV học các môn khoa học cơ bản - nền tảng của chương trình kỹ...

Read more ...

Đồ án môn học

Danh sách đồ án môn học Thông tin chưa được cập nhật.

Read more ...