Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Chương trình đào tạo KS CLC Việt Pháp

Sinh viên được tuyển chọn vào chương trình KSCLC Việt Pháp sẽ trải qua kỳ thi phân ngành vào cuối năm thứ hai, và chọn ngành hàng không trong nguyện vọng của mình. Trong 2 năm đầu chưa phân ngành, SV học các môn khoa học cơ bản – nền tảng của chương trình kỹ sư và học các môn chuyên ngành ở 3 năm cuối.