Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Giới thiệu

Lịch sử

Quá trình thành lập

  • Bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không được thành lập ngày 18/4/1996 và ngành Kỹ Thuật Hàng Không được mở từ niên khoá 1996-97 với sinh viên khoá đầu tiên được tuyển vào học năm thứ ba từ các sinh viên học xong năm thứ hai ở các khoa khác trong trường.
  • Bộ Giáo Dục và Đào Tạo có quyết định chính thức ngày 24/4/1999 cho phép Trường Đại Học Bách Khoa đào tạo ngành Kỹ Thuật Hàng Không bậc đại học.
  • Từ khi mới thành lập năm 1996 Bộ Môn Kỹ Thuật Hàng Không trực thuộc Ban Giám Hiệu. Ngày 15/6/2000 Khoa Kỹ Thuật Giao Thông được thành lập với ba Bộ Môn: Kỹ Thuật Hàng Không, Kỹ Thuật Tàu Thuỷ, và Ô Tô – Máy Động Lực.
  • Chương Trình Kỹ Sư Chất Lượng Cao Việt-Pháp được mở năm 1999 ở Trường Đại Học Bách Khoa Tp HCM với 4 ngành đào tạo, trong đó có ngành Kỹ Thuật Hàng Không.
  • Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ Thuật Hàng Không (Mã số: 60 52 01 10) đã nhận được quyết định cho phép mở chuyên ngành đào tạo theo Quyết định số 194 / QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 22 tháng 03 năm 2011 của Giám đốc Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Chương trình đã tuyển sinh khóa đâu tiên vào tháng 9/2011. Cho đến năm 2016, chương trình đã tuyển sinh khóa thứ năm.

Giới thiệu

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức & kỹ năng

Trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu khoa học và ngoại ngữ để có thể công tác trong các công ty khai thác bảo dưỡng, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu thiết kế bộ phận sản phẩm mới…cũng như làm việc ở các trường đại học, học viện hoặc tiếp tục học lên bậc tiến sĩ ở các nước khác.

Phẩm chất đạo đức

Trang bị và rèn luyện cho sinh viên/học viên phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng khai thác vận hành, tổ chức hệ thống giao thông đường hàng không cũng như thực hiện công tác nghiên cứu cải thiện quy trình vận hành sản xuất trong lĩnh vực hàng không.

Chuyên môn

Sinh viên/ học viên tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn tương đương với các nước tiên tiến và trình độ ngoại ngữ tốt. Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể làm công tác khai thác bảo dưỡng cho các hãng hàng không.

Khả năng nghiên cứu

Trang bị cho học viên khả năng tổ chức nghiên cứu độc lập và có đủ trình độ để tiếp tục học lên bậc thạc sĩ, tiến sỹ ngành Kỹ Thuật Hàng Không tại các các trường đại học thuộc nước tiên tiến trên thế giới mà bộ môn có mối hợp tác chặt chẽ.

Giới thiệu

Hợp tác

Nhân sự

Bộ môn KTHK

TS. Trần Tiến Anh

Kỹ sư Hàng không (1999, Bách Khoa TpHCM), Thạc sĩ (2003, EMMC, Việt Nam), Tiến sĩ (2007, Ritsumeikan, Nhật)

TS. Lý Hùng Anh

Kỹ sư Hàng không (2005, Bách Khoa TpHCM), Thạc sĩ (2007, Bandung Institute of Technology, Indonesia), Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí & Điều khiển (2011, Tokyo Institute of Technology, Japan)

TS. Vũ Ngọc Ánh

Kỹ sư Hàng không (2006, Bách Khoa TpHCM), Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2011, Đại học Konkuk, Seoul, Republic of Korea)

TS. Lê Thị Hồng Hiếu

Kỹ sư Hàng không (2000, Bách Khoa TpHCM), Thạc sĩ (2001, ENSMA, Pháp), Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2005, ENSMA, Pháp)

TS. Ngô Khánh Hiếu

Kỹ sư Hàng không (2001, Bách Khoa TpHCM), Thạc sĩ (2002, ENSMA, Pháp), Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2007, ENSMA, Pháp)

TS. Nguyễn Song Thanh Thảo

Kỹ sư Hàng không (2009, Bách Khoa TpHCM),Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2013, ENSMA, Pháp)

TS. Ngô Đình Trí

Kỹ sư Hàng không (2001, Bách Khoa TpHCM), Thạc sĩ (2002, Bách Khoa TpHCM), Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2016, Virginia Tech, USA)

Cựu cán bộ giảng dạy

Nguyễn Thiện Tống, PGS.TS. Kỹ sư Hàng không (1970, Sydney, Úc) Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (1974, Sydney, Úc)
Lê Thị Minh Nghĩa, PGS.TS. Kỹ sư (1980, Bách Khoa Hà Nội), Tiến sĩ Cơ học chất lỏng và khí (1989, INPG, Pháp)
Nguyễn Anh Thi, PGS.TS. Kỹ sư Hàng không (1999, Bách Khoa TpHCM), Thạc sĩ (2000, ENSMA, Pháp), Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2003, ENSMA, Pháp)
Nguyễn Thế Hoàng, TS. Kỹ sư Hàng không (2001, Bách Khoa TpHCM), Thạc sĩ (2002, ENSMA, Pháp), Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2005, ENSMA, Pháp)
Phạm Minh Vương, TS. Kỹ sư Hàng không (2001, Bách Khoa TpHCM), Thạc sĩ (2002, ENSMA, Pháp), Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2005, ENSMA, Pháp)
Lê Thị Tuyết Nhung, TS. Kỹ sư Hàng không (2008, ENSMA, Pháp), Tiến sĩ Kỹ thuật (2012, Arts & Metiers Paritech, Pháp)

Cán bộ mời giảng

GS. Ngô Kiều Nhi, Khoa Khoa học Ứng dụng
GS. Lê Chí Hiệp, Khoa Cơ khí
TS. Nguyễn Lương Dũng, Khoa Khoa học Ứng dụng
TS. Nguyễn Hải, Khoa Khoa học Ứng dụng
Thầy Nguyễn Minh Tâm, Công Ty TNHH Kỹ Thuật Máy Bay VAECO
Thầy Trần Triệu Phong, Công Ty TNHH Kỹ Thuật Máy Bay VAECO
Thầy Nguyễn Hùng Sơn, Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific
Thầy Lê Trọng Sành, nguyên trưởng phòng quản lý bay sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Thầy Trần Văn Ấn, nguyên giám đốc Công ty Helitechco
Cùng nhiều thầy cô mời giảng từ trường Đại học Bách khoa và từ Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75 (nay là Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay)

Cán bộ tham gia đào tạo cán bộ và mời giảng từ trường Đại học Quốc gia Cơ học và Kỹ thuật Hàng không ENSMA-Poitiers, Pháp

GS. Đoàn Kim Sơn
GS. Thierry Alziary de Roquefort
GS. Denys Gamby
GS. Lionel Buthaud
GS. Mitchel Champion
TS. Jacques Nerault
GS. Emmanuel Grolleau
TS. Frederic Plourde
TS. Dominique Couton

Bộ môn KTHK

Nghiên cứu

Chương trình đào tạo

Ngành kỹ thuật hàng không