Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Sơ đồ tổ chức

Nhân sự

Bộ môn KTHK

TS. Lê Thị Hồng Hiếu

TS. Lê Thị Hồng Hiếu

Chủ nhiệm Bộ môn - Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2005, ENSMA, Pháp)

Email: honghieu.le@hcmut.edu.vn

TS. Nguyễn Song Thanh Thảo

TS. Nguyễn Song Thanh Thảo

Phó Khoa KTGT - Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2013, ENSMA, Pháp)

Email: nguyensongthanhthao@hcmut.edu.vn

PGS.TS. Ngô Khánh Hiếu

PGS.TS. Ngô Khánh Hiếu

Trưởng PTN Động Cơ Đốt Trong - Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2007, ENSMA, Pháp)

Email: ngokhanhhieu@hcmut.edu.vn

ThS. Đặng Trung Duẩn

ThS. Đặng Trung Duẩn

Trưởng Phòng Thí Nghiệm KTHK - Thạc sĩ Kỹ thuật Hàng không (2020, ĐHBK HCM)

Email: dangtrungduan@hcmut.edu.vn

TS. Trần Tiến Anh

Email: tienanh@hcmut.edu.vn

TS. Trần Tiến Anh

Tiến sĩ (2007, Ritsumeikan, Nhật)

PGS.TS. Vũ Ngọc Ánh

Email: vungocanh@hcmut.edu.vn

PGS.TS. Vũ Ngọc Ánh

Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2011, Đại học Konkuk, Seoul, Republic of Korea)

PGS.TS. Lý Hùng Anh

Email: lyhunganh@hcmut.edu.vn

PGS.TS. Lý Hùng Anh

Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí & Điều khiển (2011, Tokyo Institute of Technology, Japan)

TS. Đặng Lê Quang

Email: quang.dangle@hcmut.edu.vn

TS. Đặng Lê Quang

Tiến Sĩ Khoa Học Và Công Nghệ Năng Lượng Và Hạt Nhân (2017, Bách Khoa Milan, Italia)

MS. Võ Thị Hồng Nhất

Email: vothihongnhat@hcmut.edu.vn

MS. Võ Thị Hồng Nhất

Thư ký Bộ môn

Cựu cán bộ giảng dạy

Nguyễn Thiện Tống, PGS.TS. Kỹ sư Hàng không (1970, Sydney, Úc) Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (1974, Sydney, Úc)
Lê Thị Minh Nghĩa, PGS.TS. Kỹ sư (1980, Bách Khoa Hà Nội), Tiến sĩ Cơ học chất lỏng và khí (1989, INPG, Pháp)
Nguyễn Anh Thi, PGS.TS. Kỹ sư Hàng không (1999, Bách Khoa TpHCM), Thạc sĩ (2000, ENSMA, Pháp), Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2003, ENSMA, Pháp)
Nguyễn Thế Hoàng, TS. Kỹ sư Hàng không (2001, Bách Khoa TpHCM), Thạc sĩ (2002, ENSMA, Pháp), Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2005, ENSMA, Pháp)
Phạm Minh Vương, TS. Kỹ sư Hàng không (2001, Bách Khoa TpHCM), Thạc sĩ (2002, ENSMA, Pháp), Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không (2005, ENSMA, Pháp)
Lê Thị Tuyết Nhung, TS. Kỹ sư Hàng không (2008, ENSMA, Pháp), Tiến sĩ Kỹ thuật (2012, Arts & Metiers Paritech, Pháp)

Cán bộ mời giảng

GS. Ngô Kiều Nhi, Khoa Khoa học Ứng dụng
GS. Lê Chí Hiệp, Khoa Cơ khí
TS. Nguyễn Lương Dũng, Khoa Khoa học Ứng dụng
TS. Nguyễn Hải, Khoa Khoa học Ứng dụng
Thầy Nguyễn Minh Tâm, Công Ty TNHH Kỹ Thuật Máy Bay VAECO
Thầy Trần Triệu Phong, Công Ty TNHH Kỹ Thuật Máy Bay VAECO
Thầy Nguyễn Hùng Sơn, Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific
Thầy Lê Trọng Sành, nguyên trưởng phòng quản lý bay sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
Thầy Trần Văn Ấn, nguyên giám đốc Công ty Helitechco
Cùng nhiều thầy cô mời giảng từ trường Đại học Bách khoa và từ Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75 (nay là Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay)

Cán bộ tham gia đào tạo cán bộ và mời giảng từ trường Đại học Quốc gia Cơ học và Kỹ thuật Hàng không ENSMA-Poitiers, Pháp

GS. Đoàn Kim Sơn
GS. Thierry Alziary de Roquefort
GS. Denys Gamby
GS. Lionel Buthaud
GS. Mitchel Champion
TS. Jacques Nerault
GS. Emmanuel Grolleau
TS. Frederic Plourde
TS. Dominique Couton

Đối tác

Bộ môn kỹ thuật hàng không