Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Hoạt động nghiên cứu

Định hướng nghiên cứu

Bộ môn KTHK Nghiên cứu Read More Computational Fluid Dynamics Multiphase flows, Incompressible and Compressible flows, DNS and LES for internal and external turbulent flows, Parallel MPI for fluid mechanics problems, Aerodynamics of flapping wing and rotary wing Read More Vehicle Dynamics and Controls Control systems for unmanned aerial vehicle (UAV) applications: Small Aircrafts, Amphibians,...

Read more ...

Phòng thí nghiệm KTHK

Phòng thí nghiệm KTHK được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại, phục vụ cho mục đích thí nghiệm đối với nhiều chủ đề nghiên cứu khác nhau. Hầm gió dưới âm hở, với tiết diện thử nghiệm 400x400 mm2, tốc độ gió tối đa đạt 40m/s và hầm gió dưới âm kín, diện...

Read more ...

Nghiên cứu

Hướng nghiên cứu ứng dụng Tính toán thiết kế và chế tạo: máy bay mô hình, máy bay nhỏ (max 4 chỗ), máy bay autogyro, helicopter, wig, hovercraft, airboat, máy bay và các thiết bị tự vận hành (AUV + UAV + RUAV): thiết kế cơ bản, thiết kế khí động, thiết kế kết cấu,...

Read more ...