Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Nghiên cứu

Hướng nghiên cứu ứng dụng

  • Tính toán thiết kế và chế tạo: máy bay mô hình, máy bay nhỏ (max 4 chỗ), máy bay autogyro, helicopter, wig, hovercraft, airboat, máy bay và các thiết bị tự vận hành (AUV + UAV + RUAV): thiết kế cơ bản, thiết kế khí động, thiết kế kết cấu, thiết kế khí đàn hồi (khí động & kết cấu), thiết kế ổn định & điều khiển, thiết kế hệ thống lực đẩy, thiết kế tối ưu.
  • Năng lượng tái tạo: năng lượng gió, ứng dụng năng lượng mặt trời cho các thiết bị hàng không, năng lượng sóng biển, …
  • Tính toán phân tích & đánh giá thiết bị công nghiệp: khí động, kết cấu, tương tác, hệ thống điện điện tử, định vị

Hướng nghiên cứu cơ bản

Cơ kết cấu và vật liệu

– Tính toán sức bền, phân tích ứng xử, khả năng hấp thụ năng lượng của các kết cấu thành mỏng hoặc sandwich chịu tải va đập vận tốc thấp

– Tính toán va chạm của kết cấu composite

– Nghiên cứu phương pháp dự đoán độ bền mỏi của vật liệu và kết cấu

– Tối ưu kết cấu vật liệu composit

Khí động lực học và mô phỏng số

– Thủy khí động lực học qua vật thể chuyển động không nén được và nén được

– Dòng nhiều pha

– Tương tác rắn lỏng khí

– Giải thuật tính toán hiệu năng cao: MPI, GPU, Grid-Computing, Cloud-Computing

  • Giải thuật thiết kế tối ưu trong thiết kế khí động, kết cấu

Các công trình khoa học đã công bố

Tạp chí quốc tế

Hung Anh LY, Hirotsugu INOUE and Yousuke Irie. Numerical study on stress concentration effect in rapid evaluation of fatigue limit through temperature. Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering. Vol.6, No.4, pp. 299-313, 2012.

Hung Anh LY, Hirotsugu INOUE and Yousuke Irie. Numerical simulation on rapid evaluation of fatigue limit through temperature evolution. Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering. Vol. 5, No. 9, pp. 459-475, 2011.

S. Putra, T. Dirgantara, L. H. Anh, H. Homma, and K. Kishimoto. Behavior of thin-walled square tube and tubular hat sections subjected to low velocity impact loading. Advanced Materials Research. Vol. 33-37, Part 1, pp. 387-394, 2008.

Ngoc Anh Vu, Jae-Woo Lee, Sungil Shu, “Aerodynamic Design Optimization of Helicopter Rotor Blades Including Aerofoil Shape for Hover Performance”, Chinese Journal of Aeronautics, 2013

Ngoc Anh Vu, Jae-Woo Lee, Sangho Kim, Daniel Neufeld, “An Effective Tool for Automated Generation of Aerofoil Characteristics Tables for Rotorcraft Analysis and Design”, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 84 Iss: 4, pp.221 – 230, 2012.

Ngoc Anh Vu, Young-Jae Lee, Jae-Woo Lee, Sangho Kim, In Jae Chung, “Configuration Design and Optimization Study of a Compound Gyroplane”, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 83, Iss. 6, 2011

Ngoc Anh Vu, Than Lin, Abdulaziz Azamatov, Tun Lwin, Jae-Woo Lee, “Development of Integrated Rotorcraft Design and Virtual Manufacturing Framework”, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 83, Iss. 3, 2011.

Tun Lwin, Ngoc Anh Vu, Jae-Woo Lee, Sangho Kim, “A Distributed Web-Based Framework for Helicopter Rotor Blade Design”, Advances in Engineering Software. Vol. 53, pp14-22, November, 2012.

Young Jae Lee, Ji Min Kim, Ngoc Anh Vu, Jae-Woo Lee, In Jae Chung, “Conceptual Design Method and Program Development Study on Compound Gyroplane with Rotor and Wing”, Journal of The Korean Society for Aeronautical Science and Flight Operation, Vol. 18, No. 3, 2010.

T. A. Tran, B. Hori, & H. Kobayashi, Effect of sound on vortex oscillation of a cylinder, Journal of Wind Engineering, Japan Association of Wind Engineering (JAWE), Vol. 30, No. 2, 2005.

T. A. Tran, B. Hori, & H. Kobayashi, Control of vortex-vibration by periodic suction and blowing at the separation points of a cylinder, Memoirs of the Institute of Science & Engineering, Ritsumeikan University, Vol. 64, 2005.

T. A. Tran, B. Hori, & H. Kobayashi, Control of vortex oscillation of a bridge deck by periodic suction and blowing, Memoirs of the Institute of Science & Engineering, Ritsumeikan University, Vol. 63, 2004.

C.C. Nguyen, F. Plourde,  « Wavy wall influence on the hydrodynamic instability of a liquid film flowing along an inclined plane », International Journal of Heat and Fluid Flow 2011, Vol. 32, pp. 698-707.

C.C. Nguyen, F. Plourde and S. Doan Kim, « Analysis of Injecting Wall Inclination on Segmented Solid Rocket Motor Instability », Journal of Propulsion and Power 2008, 0748-4658, Vol. 24, No. 2, pp. 213-223.

Nguyen T.H., Gamby D., Lafarie-Frenot M.C, Predicting fatigue transverse crack growth in cross-ply carbon-epoxy laminates from quasi static strength tests by using isodamage curves, International Journal of Fatigue (2010), Volume 32, Issue 1, 166-173

Nguyen T.H., Gamby D., Effects of nonlinear viscoelastic behaviour and loading rate on transverse cracking in CFRP laminate, Composites Science and Technology, Vol. 67 (2007) 438–452.

Nguyen T.H., Gamby D., Lafarie-Frenot M.C, Experimental and numerical analysis of loading rate and temperature effects on matrix cracking in CFRP  laminates, Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers Part L – Journal Of Materials-Design and Applications, Vol. 218, 47-53

Hội nghị quốc tế

Hung Anh Ly, Hirotsugu Inoue. A Study on Rapid Evaluation of Fatigue Limit through Temperature Evolution. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Aerospace Technology. Asia Hotel Bangkok, Bangkok – Thailand, 12-13 February 2013.

Hung Anh Ly, Hirotsugu Inoue. Numerical Study on Stress Concentration Effect in Rapid Evaluation of Fatigue Limit through Temperature Evolution. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Materials Engineering and Natural Resources & Materials. Park Royal Hotel, Penang – Malaysia, 22-23 January 2013.

Hung Anh LY, Hirotsugu INOUE and Yousuke Irie. A Study on Stress Concentration Effect in Rapid Evaluation of Fatigue Limit by Numerical Analysis. The International Conference on Advances in Computational Mechanics (ACOME). HoChiMinh City – Vietnam, pp. 340-355, 2012.

Hung Anh LY and Hirotsugu INOUE. Study of stress concentration effect on fatigue limit by temperature evolution measurement. International Conference on Advanced Technology in Experimental Mechanics 2011 (ATEM’11). Kobe – Japan, 2011.

Hung Anh LY, Hirotsugu INOUE, and Yousuke IRIE. Experimental and numerical study on temperature evolution for rapid evaluation of fatigue limit. In 14th International Conference on Experimental Mechanics (ICEM14). EPJ Web of Conferences, Poitiers – France, 4-9 July 2010.

Hung Anh LY and Hirotsugu INOUE. Experimental and numerical study on temperature evolution for rapid evaluation of fatigue limit. EUROMECH 505 – Multiscale effects in fatigue of metals. Ecole Polytechnique, Palaiseau – France, July 2010.

Hung Anh LY and Hirotsugu INOUE. Numerical simulation on rapid evaluation of fatigue limit using thermography. Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology. Bali – Indonesia, 9-10 February 2010.

Hung Anh LY and Hirotsugu INOUE. Numerical simulation on fatigue limit evaluation using thermography. The 13th Asia-Pacific Conference on Non-Destructive Testing – APCNDT 2009. Japanese Society for Non Destructive Inspection (JSNDI). Yokohama – Japan, 8-13 November 2009.

L. H. Anh, I. S. Putra, T. Dirgantara, D. Widagdo, H. Homma, K. Kishimoto, and H. Inoue. Low velocity impact behavior of square and tubular hat thin-walled prismatic columns. The International Conference on Computational Solid Mechanics (CSM2008). HoChiMinh City – Vietnam, 27-30 November 2008.

L. H. Anh, I. S. Putra, T. Dirgantara, D. Widagdo, H. Homma, and K. Kishimoto. Behavior of thin-walled square tube and tubular-hat sections subjected to low velocity impact loading. The 7th International Conference on Fracture and Strength of Solids Collaboration with International Conference on Computational Science and Engineering (FEOFS2007). Urumqi – China, 27-30 August 2007.

L. H. Anh, I. S. Putra, T. Dirgantara, D. Widagdo, H. Homma, and K. Kishimoto. Behavior of thin-walled prismatic columns subjected to low velocity axial impact loading. The 5th International Conference on Numerical Analysis in Engineering (NAE2007). Padang – Indonesia, 18-19 May 2007.

Hirotsugu Inoue, Hung Anh Ly and Yousuke Irie. A Study on Rapid Evaluation of Fatigue Limit using Infrared Thermography. Proceedings of The 6th Mini Symposium on Infrared Thermographic Testing. pp. 17-24, Tokyo – Japan, 2011.

Hung Anh LY and Hirotsugu INOUE. Numerical simulation on rapid evaluation of fatigue limit using thermography. Proceedings of The 5th Symposium on Infrared Thermographic NDE. The Japanese Society for Non-Destructive Inspection, Ad Hoc Research & Technical Committee on Infrared Thermography. pp. 1-8, Tokyo – Japan, January 2010.

L. H. Anh, I. S. Putra, T. Dirgantara, D. Widagdo, and H. Homma. Numerical analysis of thinwalled prismatic columns subjected to low velocity axial impact loading. National Seminar on Mechanical Engineering V (SNTTM-V). UI Depok – Indonesia, November 2006.

Than Lin, Doan Trieu An, Vu Ngoc Anh, Guk-Hyun Cho, Jae-Woo Lee, Yung-Hwan Byun, “A New Product Development Using Robust Design and Decision Making Process”, Korean Council on Systems Engineering, KCOSE, ISSN 1738- 480X, Vol. 3, No. 1, pp. 41-48, September, 2007

N. A. Vu, J. W. Lee, S. M. Fadillah and S. H. Kim, “Aerodynamic Design Optimization of Helicopter Rotor Blade Including Airfoil Shape for Forward Flight”, 1st Asian Australian Rotorcraft Forum, Busan, Korea, February, 2012.

Tun Lwin, Ngoc Anh Vu, Ji Min Kim, Jae Woo Lee, Sangho Kim, Young Jae Lee,“An Integrated Framework for Innovative Compound Gyroplane Design System”, ICAS conference, 2012

Ngoc Anh Vu, Jae-Woo Lee, Sangho Kim, Daniel Neufeld, “An Effective Tool for Automated Generation of Aerofoil Characteristics Tables for Rotorcraft Analysis and Design”, ERF Conference, Italy, September, 2011.

Young Jae Lee, Ngoc Anh Vu, Ji Min Kim, Sangho Kim, Jae-Woo Lee, In Jae Chung, “Configuration Design and Optimization Study on the Compound Gyroplane Aircraft”, ICIUS2010 conference, ITB, Indonesia, November, 2010.

Young Jae Lee, Ngoc Anh Vu, Ji Min Kim, Sangho Kim, Jae-Woo Lee, In Jae Chung, “Design and Optimization Study on Compound Gyroplane Aircraft”, CJK-OSM6 conference, Kyoto, Japan, June, 2010.

Ngoc Anh Vu, Jae-Woo Lee, Yung-Hwan Byun, Sang-Ho Kim, “Aerodynamic Design Optimization of Helicopter Rotor Blades including Airfoil Shape”, American Helicopter Society – AHS conference, May 2010, USA.

Tun Lwin, Ngoc Anh Vu, Thanlin, Jae-Woo Lee and Chang-Joo Moon, “Development of web-based Multidisciplinary rotorcraft Design Framework”, The first international conference on science and engineering, December, 2009, Yangon, Myanmar.

Ngoc Anh Vu, Abdulaziz Irgashevich Azamatov, Than Lin, Tun Lwin, Ho Jung Kang, Jae Woo Lee and Chang Joo Moon, “Development of Rotorcraft Design and Virtual Manufacturing Framework”, International Forum on Rotorcraft Multidisciplinary Technology, October, 2009, Korea.

Ngoc Anh Vu, Ho-Jung Kang, Abdulaziz Irgashevich Azamatov, Jae-Woo Lee, Yung-Hwan Byun, “Aerodynamic Design Optimization of Helicopter Rotor blades in Hover Performance Using Advanced Configuration Generation Method”, European Rotorcraft Forum, Germany, September, 2009.

Kang, H.-J., Park, H.-U., Vu, N. A., Lee, J.-W., Kim, C.-J., Yu, Y.-H., Kim, C.-H., Hwang, Y.-S. and Chang, Y.-J., “Development of Robust Design and Optimization Process for Unmanned Rotorcraft Design”, paper presented at AHS Conference, May 2008, Canada.

Ngoc Anh Vu, Ho-Jung Kang, Jae-Woo Lee, Chang-Joo Kim, “ Development of Sizing and Performance Analysis Integrated Program for Rotorcraft Design”, International Forum on Rotorcraft Multidisciplinary Technology Organized by AHS International and the Korean Society for Aeronautical and Space Sciences, Seoul, Korea, October, 2007.

T. A. Tran, B. Hori, & H. Kobayashi, Vortex induced oscillation controlled by appendages installed near separated shear layer of a bridge girder, The 19th National Symposium on Wind Engineering, 2006, Tokyo – Japan

T. A. Tran, B. Hori, & H. Kobayashi, Control of vortex oscillation of a rectangular cylinder by periodic suction and blowing at the leading edges, The 4th International Symposium on Computational Wind Engineering, 2006, Yokohama – Japan

T. A. Tran, B. Hori, & H. Kobayashi, Suppression vortex oscillation of a cylinder with object to set, The Annual Meeting of Japan Society of Civil Engineering, 2006, Osaka – Japan

T. A. Tran, & H. Kobayashi, Vortex Induced Oscillation controlled by appendages installed near separated shear layer of a bridge girder, Proceedings of the 3rd Vietnamese-Japanese Scientific Exchange Meeting, 2006, Kobe – Japan

T. A. Tran, B. Hori, & H. Kobayashi, Control of vortex oscillation by periodic suction and blowing at the leading edges of a cylinder, The 6th Asia-Pacific Conference on Wind Engineering, 2005, Seoul – Korea, South

T. A. Tran, B. Hori, & H. Kobayashi, Vortex oscillation control of rectangular cylinder by sound excitation, The 60th Japan Society of Civil Engineering Annual Meeting, 2005, Tokyo – Japan

T. A. Tran, B. Hori, & H. Kobayashi, Effect of sound at low frequency on vortex oscillation, The Annual Meeting of Japan Society of Civil Engineering, 2005, Kyoto – Japan

T. A. Tran, & H. Kobayashi, Control of vortex oscillation by internal sound excitation at the corner of a cylinder, The 18th National Symposium on Wind Engineering, 2004, Tokyo – Japan

T. A. Tran, & H. Kobayashi, Control of vortex oscillations by external sound excitation at the corner of a cylinder, The 59th Japan Society of Civil Engineering Annual Meeting, 2004, Nagoya – Japan

V.T Luu, C.C. Nguyen, F. Plourde, C. Grignon, « Hypersonic Aerothermal External Flow Field Depicted from Immersed Boundary Technique », 26th International Symposium On Ballistics, Miami, Florida, USA, September 12-16, 2011.

F. Plourde, C.C. Nguyen, G. Mougin, « Modeling liquid films along curved substrates », International Conference on Multiscale Complex Fluid Flows and Interfacial Phenomena –  Multiflow 2010, Brussels, Belgium, November 8-10, 2010.

C.C Nguyen, L.T.H Hieu, D.D Khuong, N.V Trong, T.P Tai, « Self starting capability of an HType Vertical Axis Wind Turbine using unsteady numerical simulation », The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, Bangkok, February 12 – 13, 2013.

 L.T.H Hieu, C.C Nguyen, N.T Tu, L.H Trinh, V.H My, « Design and Testing of an H-Type Vertical Axis Wind Turbine Model », The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, Bangkok, February 12 – 13, 2013.

Lê Thị Hồng Hiếu, Girard S., Alziary de Roquefort T., Direct Measurements of Side Loads with Transonic Buffeting, Proceedings of the 5th European Symposium on Aerothermodynamics for Space Vehicles, ESA – Cologne, 11/2004

Lebedev A., Lê Thị Hồng Hiếu, Girard S., Alziary de Roquefort T., Mesures directes des charges latérales dans une configuration de buffeting transsonique, Proceedings of the 41st Conference of Applied Aerodynamics by the French Association of Aeronautics and Astronautics (AAAF), 3/2006

Hong Hieu-Le, Duc Vinh-Le,Khanh Hung-Trinhand The Phuong-Nguyen, An implicit-forcing immersed boundary method for 2D aerodynamic flapping mechanisms, Proceedings of International Symposium on Intelligent Unmanned Systems 2009, Jeju – Korea, 6/2009

Ngo Khanh Hieu, Emmanuel Grolleau, “La méthode DARTS et la programmation multitâche en LabVIEW”, Première journée francophones sur la programmation graphique pour la mesure et l’instrumentation avec le langage LabVIEW, ENSMA, France, 12-13/06/2003.

Ngo Khanh Hieu, Emmanuel Grolleau, “DARTSVIEW – A toolkit DARTS in LabVIEW”, Preceding of the Junior Researcher Workshop on Real-Time Computing 2007, Loria-Nancy, France, 29-30/03/2007.

Ngo Khanh Hieu, Emmanuel Grolleau, “DARTSVIEW and the software life-cycle in W”, International conference on Engineering Research 2007, Ho Chi Minh City, Viet nam, 20-22/12/2007.

Ngo Khanh Hieu, Bui Khac Huy, “Electric RC model airplane carrying payload up to 300 grams: Design and Manufacture”, Proceedings of the 4th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Aerospace Technology, Ho Chi Minh City, Jan 10-11, 2012.

Nguyen T.H., Gamby D., Lafarie-Frenot M.C, Relationship between constant strain-rate and fatigue cracking curves for aeronautical carbon/epoxy laminates, the Fourth International Conference on Fatigue of Composites (ICFC-4), 09/2007, Kaiserslautern, Germany

Nguyen T.H., Gamby D., Lafarie-Frenot M.C, Influence of frequency on matrix transverse cracking in CFRP cross-ply laminates under fatigue loading, the 9th Japan International SAMPE Symposium & Exhibition (JISSE-9) 11/2005, Tokyo Japan

Nguyen T.H., Gamby D., Lafarie-Frenot M.C, Gardin C., Matrix cracking evolution in cross-ply laminates subjected to fatigue loading, Proceedings of the 14th French National Days on Composite Materials (JNC-14) 3/2005, Compiegne, France

Nguyen T.H., Gamby D., Lafarie-Frenot M.C, Proceedings of the 11th European Conference on Composite Materials (ECCM-11), 6/2004, Rhodes Greece

Nguyen T.H., Gamby D., Lafarie-Frenot M.C, Influence of loading rate on cracking in an aeronautical laminate, Proceedings of the Conference “Composites 2003”, 10/2003, Paris France

N. Le, K. Derrien, J. Fitoussi, D. Baptiste, B. Ohl, Behavior Law for the BMC Composites, European Conference on Computational Mechanics, May 16-21, 2010

 N. Le, K. Derrien, J. Fitoussi, D. Baptiste, B. Ohl, Caractérisation Mécanique des Composites BMC,  Congrès Français de Mécanique, August 2009

 N.Lê, K. Derien, J. Fitoussi, D. Baptiste, B.Ohl, Predicting the behavior law of BMC composites, JNC Journées Nationales sur les Composites, Poitiers June, 2011

Ngo Dinh Tri, Huynh Thai Hoang and Le Thi Minh Nghia (2009), “Design of Fuzzy Controller for Unmanned Air Vehicle using Multi-objective Genetic Algorithm”, The 2009 International Forum on Strategic Technologies (IFOST2009), Hochiminh City, Vietnam, 21-23 October 2009.

Tạp chí trong nước

Ngo Khanh Hieu, Emmanuel Grolleau, “DARTSVIEW – A toolkit DARTS in LabVIEW”, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG Tp. HCM, Tập 12, Số 14 – 2009, p. 69-76 (ISSN: 1859-0128).

Phan Đại Thành, Lê Phạm Minh Quân, Ngô Khánh Hiếu, “Thiết kế và chế tạo mô hình quạt hướng trục dùng hai động cơ quay ngược chiều nhau”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 26, Số 3 – 2010, p. 289-300 (ISSN: 1813-9663).

Trần Công Danh, Ngô Khánh Hiếu, “Ứng dụng phương pháp xử lý ảnh bằng Matlab để phân tích ảnh chuyển động của một vật thể”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, Số 22 – 2012 (ISSN: 0868-3980).

Lê Phạm Minh Quân, Ngô Khánh Hiếu, “Điều khiển vòng quay động cơ không chổi than bằng bộ điều khiển tuyến tính dùng incremental encoder”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, Số 22 – 2012 (ISSN: 0868-3980).

Ngô Khánh Hiếu, “Ứng dụng đồ họa 3D vào thiết kế-chế tạo mô hình máy bay lượn sải cánh 1.8 m”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, Số 23 – 2012 (ISSN: 0868-3980).

Ngô Khánh Hiếu, Lê Tất Hiển, Nguyễn Quốc Ý, “Mô hình thuyền lướt khí hai chỗ ngồi thu nhỏ dùng trong khảo sát thực nghiệm”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải, Đại học Giao thông vận tải Tp. HCM, Số 04 – 2013 (ISSN: 1859-4263).

Ngo Dinh Tri, Le Thi Minh Nghia, “Estimation of Stability & Control Derivatives of Aircraft from Flight Test Data”, Tạp chí Tin học và điều khiển học, 2008. -Vol 24. -No 3. P.256-268 – ISSN 1813-9663.

Hội nghị trong nước

Ly Hung Anh and Nguyen Thien Tong. Design blade rotor of 300W wind generator. National fluid Mechanical Proceeding. Vung Tau – Vietnam, 2006.

Trần Tiến Anh, Áp dụng phương pháp sai phân hữu hạn để giải các phương trình dao động, Hội nghị khoa học công nghệ trẻ lần thứ 12, 2003, Hồ Chí Minh – Việt Nam

Trần Tiến Anh, Các vấn đề khí đàn hồi trên cánh máy bay, Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 7, 2002, Hà Nội – Việt Nam

Đoàn Minh Thiện, & Trần Tiến Anh, Lập trình tính toán sức cản vỏ tàu, Hội nghị khoa học công nghệ trẻ lần thứ 11, 2001, Hồ Chí Minh – Việt Nam

Lê Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Chí Công, Lê Thị Minh Nghĩa. “Ảnh hưởng của dạng mặt giới hạn lên lực khí động tác dụng lên biên dạng”. Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, năm 2008.

Nguyễn Thanh Sa, Lê Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Chí Công, Phạm Minh Vương. “Nghiên cứu ảnh hưởng của số Reynolds và chiều cao gầm xe đến lực khí động tác dụng lên ôtô”. Hội nghị khoa học cơ học toàn quốc lần thứ 8 năm 2007.

Cao Văn Thi, Nguyễn Chí Công, Lê Thị Minh Nghĩa. “Phân tích tác động của lực thủy động lên biên dạng cánh của bánh lái đơn và bánh lái Vectwin”. Hội nghị khoa học Cơ học toàn quốc lần thứ 8 năm 2007.

Hồ Văn Tài, Phan Phúc Hiếu, Nguyễn Chí Công, Lê Thị Minh Nghĩa. “Tính toán quá trình trao đổi nhiệt qua hệ hai vật cản”. Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Hà Tiên 20 – 23 tháng 7 năm 2004.

Nguyễn Chí Công, Phạm Minh Vương, Lê Thị Minh Nghĩa. “Mô phỏng dòng qua hình trụ vuông bằng phương pháp LES – Mô hình Smagorinsky”. Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Hà Tiên 20 – 23 tháng 7 năm 2004.

Nguyễn Chí Công, Marcel Lesieur. “Mô phỏng cấu trúc dòng chảy phát triển theo không gian của lớp hòa trộn nén được bằng phương pháp LES”. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ bảy, Hà Nội 18 – 20 tháng 12 năm 2002.

Lê Thị Hồng Hiếu, Girard S., Alziary de Roquefort T., Experimental Study of the Mean Flow Interaction between Transonic Base Flow and Supersonic Flow in Launcher Nozzles, Hội Nghị Khoa Học Lần 9 – Khoa Kỹ Thuật Giao Thông – Đại Học Bách Khoa TpHCM, 10/2005

Nguyễn Thiện Tống, Lê Thị Hồng Hiếu, Nguyễn Ngọc Hiền, Cơ cấu đập cánh và lực khí động  trên cánh côn trùng bay, Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc – Huế, 7/2007

Nguyễn Thiện Tống, Lê Thị Hồng Hiếu, Nguyễn Ngọc Hiền, Tính toán mô phỏng 2D dòng chuyển động qua cánh côn trùng ứng dụng thiết kế các cơ cấu đập cánh với hiệu suất tối ưu, Hội Nghị Khoa Học Lần 10 – Khoa Kỹ Thuật Giao Thông – Đại Học Bách Khoa TpHCM, 10/2007

Lê Phạm Minh Quân, Ngô Khánh Hiếu, “Điều khiển vòng quay động cơ không chổi than bằng PID dùng Encoder tuyệt đối”, Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần 5 – VCM2010, Đại học Bách khoa Tp. HCM, 22&23/10/2010.

Phan Đại Thành, Lê Phạm Minh Quân, Ngô Khánh Hiếu, “Thiết kế và chế tạo mô hình quạt hướng trục dùng hai động cơ quay ngược chiều nhau”, Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần 5 – VCM2010, Đại học Bách khoa Tp. HCM, 22&23/10/2010.

Ngô Khánh Hiếu, “Mô hình máy bay điện giá rẻ dành cho người mới tập chơi máy bay RC”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 12, Đại học Bách khoa Tp. HCM, 28/10/2011.

Ngô Khánh Hiếu, Nguyễn Quốc Ý, “Mô hình thuyền lướt khí thu nhỏ dùng trong khảo sát thực nghiệm”, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần 9, 2012, Hà Nội.

Phạm Minh Vương, Ngô Khánh Hiếu, et al., “Fluid dynamics simulation of the two-seat airboat using OpenFoam: drag estimation and wave effect”, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần 9, 2012, Hà Nội.

 Ngo Dinh Tri, Le Thi Minh Nghia, “Flight Control of Unmanned Air Vehicle using Fuzzy Logic”, Hội nghị Cơ học Toàn quốc 2009, Hà Nội, VN

Ngo Dinh Tri, Le Thi Minh Nghia, “Design of Optimal Inputs for Aircraft System Identification”, Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc 2008, Đà Nẵng, VN

Ngo Dinh Tri, Le Thi Minh Nghia, “Estimation of Stability & Control Derivatives of Aircraft from Flight Test Data”, Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc 2008, Đà Nẵng, VN

 Le Thi Minh Nghia, Tran Xuan Khanh, Nguyen Thi Duyen An, Ngo Dinh Tri, Nguyen Viet Anh, “Analysis of Flight Stability & Control for Unmanned Air Vehicles”, Hội nghị Cơ học Toàn quốc 2007, Hà Nội, VN