Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Phòng thí nghiệm KTHK

Phòng thí nghiệm KTHK được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại, phục vụ cho mục đích thí nghiệm đối với nhiều chủ đề nghiên cứu khác nhau.

Nhiều loại máy bay mô hình cỡ nhỏ phục vụ cho nghiên cứu của SV