Scroll to top
© 2019. Bản quyền thuộc bộ môn Kỹ Thuật Hàng Không - ĐHBK Tp. HCM

Hội nghị nghiên cứu SV PFIEV 2019


BTV - April 17, 2019 - 0 comments

Hội nghị nghiên cứu khoa học SV PFIEV là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm trao đổi học thuật và kết quả nghiên cứu của SV chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp.

Lịch trình

8 giờ đến 11 giờ 30 sáng thứ bảy, 20 tháng 4 năm 2019.

– Từ 8h – 8h15: đón tiếp đại biểu tại phòng 202B10.

– Từ 8h15 – 8h30: phát biểu chào mừng và tuyên bố khai mạc hội nghị tại phòng 202B10 (Thầy Trần Thiên Phúc, Hiệu phó, Trưởng dự án chương trình PFIEV)

– 8h30 – 11h30: báo cáo khoa học, phân ban kỹ thuật hàng không tại phòng 203B10.

Nội dung

1. To Minh Nhat, Ngo Dam Dung et al., “Dynamic modelling and simulation for tricopter”.—

2. Ngo Viet Minh Duy, Nguyen Tuan Thien et al., “Constructing nonlinear motion equations for elastic blades of helicopters”.—

3. Le Van Long, Mai Ngoc Luan et al., “Evaluate characteristics of axial-flow household fan by numerical simulation method”.—

4. Pham Quoc Huy, Vu Ngoc Hai et al., “Design of the five-hole air-data probe”.—

5. Ho Van Quy, “Analysis of mechanical behavior of natural fiber composites under static loading”.—

6. Truong The Khai, Nguyen Tien Dung et al., “Preliminary sizing of personal aviation vehicle based on quadrotor model”.—

Chú ý: Ở mỗi bài báo cáo, chủ nhiệm đề tài có 15 phút trình bày nói, và 05 phút trả lời câu hỏi của hội đồng.

Related posts

Post a Comment

Your email address will not be published.